Att låta oss montera solfilm på bilen har många fördelar:

Solskydd

Filmen reducerar strålningsvärmen med upp till 65%.

UV-skydd

Filmen filtrerar bort 99% av den blekande UV-strålningen från solen.

Insyn-/Inbrottsskydd

Mörk film gör det svårare att se vad som förvaras i bilen.
Filmen fungerar som splitterskydd då den hjälper till att hålla ihop rutan vid glaskross eller olyckor.

Personskydd

Skulle ni råka ut för en krock, eller kollidera med ett djur, ger en solfilm ett visst personskydd. Filmen bidrar till att hålla ihop den splittrade rutan så att risken för skador av glasfragment minskar.

Teknisk information

Vi erbjuder solfilm i kategorierna 5%, 15% och 35%. Nedan redovisas respektive films egenskaper.

Transmission Synligt ljus        4%      17%     38%
Reflektion Synligt ljus               6%       6%        6%
Total Solabsorption                 58%     54%     49%
Transmission UV ljus              <1%     <1%      <1%

Pris från 2500:-